Limited Ve Anonim Şirketlerde Şube Açılışı ve Dilekçesi

Anonim veya Limited şirketlerde şube açılması için anonim şirketlerde yönetim kurulu limited şirketlerde ise ortalar kurulu defterine aşağıda vermiş olduğum kararı kendi şirket bilgilerinize göre doldurup noterde tasdik ettirmeniz gerekmektedir. Noterde tasdik edildikten sonra bağlı bulunduğunuz ticaret odasına aşağıda verdiğimiz dilekçe , noter onaylı karar ve kararın fotokopisiyle başvurmanız gerekmektedir. Ticaret odasında işleminiz onaylandıktan sonra aşağıda

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA İşçinin işsizlik maaşına hak kazanabilmesi için işveren tarafından işten çıkartılması ve son 3 yılda 600 gün prim doldurulduysa 180 gün (6 AY); 900 gün prim doldurulduysa 240 gün (8 AY), 1080 gün ve fazlası içinse 300 gün(10 AY) işsizlik maaşı almaya hak kazanılır.İşsizlik maaşı hesaplanırken herkese aynı para ödeme yapılmaz. Ne kadar maaş alınacağı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Dosya Kapanış Dilekçesi

İş yeri kapanışı yapıldıktan sonra sosyal güvenlik kurumunda dosyanız varsa dosyayı da kapatmanız gerekmektedir. Bunun içi yapılması gereken aşağıda vermiş olduğum Sgk Dosya Kapanış Dilekçesi ve ekine iş yeri kapanış tutanağını ekleyip bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumu(SGK)’na başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğer dosya kapanışını yapmaz iseniz ilgili dönemin diğer ayında bildirge vermediğinizden dolayı sosyal güvenlik kurumu

Eksik Gün Bildirdiğiniz Ama Sgk’dan Bildirmediniz Yazısı Mı Geldi

Çeşitli sebeplerden dolayı sosyal güvenlik kurumuna eksik gün bildirim formu verdiniz fakat aylar sonra sosyal güvenlik kurumundan size eksik gün verdiğiniz dönemde vermediğinize dair bir yazı geldiyse aşağıda vermiş olduğum dilekçe örneği ve ekine eksik gün bildirim formunu ekleyip bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirmeniz gerekmektedir.       ………. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………

Emanetteki Paranın Mahsup Dilekçesi

Vergi ödemesi yaparken fazla yatırılan paralar, yanlış yatırılan paralar vb. vergi numaranıza kayıtlı emanet hesabına düşer. Bu paraları diğer borçlarınıza mahsup edebilirsiniz. Bu işlemler ilgili aşağıdaki dilekçe ile vergi dairesine başvurarak emanetteki paranın mahsubu yapılır.   Emanetteki Paranın Mahsup Dilekçesi     …………………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Konu : Emanetteki Paradan Mahsup Hk.   Dairenizin

İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş Dilekçesi

İkinci sınıf tüccar iken birinci sınıf tüccar olunduğu, yani işletme defterinden bilançoya geçildiği zaman vergi dairesine dilekçe ile bildirim yapılması gerekmektedir. Bu dilekçeye istinaden BaBs beyannamesi verebilmeniz için gerekli işlemler vergi dairesi tarafından yapılacaktır. Bildirim yapmamanız durumunda BaBs beyannamesi veremeyecek olup, bildirim yapma sorumluluğu mükellefe ait olduğu için veremediğiniz beyannameler için para cezası kesilecektir.  

Aylık Muhtasar Dilekçe Örneği

İşçi çalışan sayısı 10 kişiyi geçtikten sonra 3 aylık olan muhtasar beyannamesini aylık olarak vermeniz gerekmektedir. Yapmanız gereken geçerli olan ayın muhtasar beyannamesinin vermeden 1 hafta önceden aşağıdaki aylık muhtasar dilekçesindeki gerekli alanları doldurup bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir.   Aylık Muhtasar Dilekçe Örneği       …………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ………İL………..    

SGK Borcu Yoktur Belgesi Talep Dilekçesi

Sgk Borcu Yoktur Belgesi internet ortamından veya bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumundan alınabilmektedir. Islak imzalı olarak almak için ekte sunmuş olduğumuz dilekçe ile Sgk’ ya giderek işveren servisine başvurmanız gerekmektedir.   T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ……………………SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE   Kurumunuzun ………………………………………………………… sicil nolu dosyasında işlem gören işvereninizim. Tarafıma bir adet Borcu Yoktur Belgesi verilmesini

SGK Adres Değişikliği Örneği Limited Ve Anonim Şirketler İçin

Neden Adres Değişikliğini Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirmeliyim ? Şirket adres değişikliğinin ticaret odası ve vergi dairesi kısımlarını hallettikten sonra sosyal güvenlik kurumuna da adres değişikliğini bildirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde şirket adresiniz sosyal güvenlik kurumunda eski adresiniz olarak kalacaktır. Vermiş olduğunuz aylık bildirgede işçileriniz eski yerde sigortalı olarak görünür. Olası bir iş kazasında işçi farklı adreste

Şantiye Görevlendirme Yazısı

İş yerinizde çalışan personellerin belirli bir Sgk dosyasına girişleri yapılmaktadır. Dosya adresi dışında bir şantiye veya iş yerinde geçici bir çalışma yapılacağı zaman dosya açmaya gerek yoktur. Görevlendirme yazısı yazılıp işveren ve işçi tarafından imzalanmalıdır. Görevlendirme yazısında işverenin ve iş yerinin bilgileri, personel bilgileri ve sigortalının gönderildiği iş yeri bilgileri yer almalıdır.   GÖREVLENDİRME YAZISI