Sermaye Artırımı Vergi Dairesi Dilekçe Örneği

Sermaye Artırımı Vergi Dairesi Dilekçe Örneği     Sermaye Artırımı Vergi Dairesine Nasıl Bildirilir, Neler Gereklidir : Sermaye artırımı yapıldıktan sonra vergi dairesine de dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.  Sermeye artırımı ticaret odasında onaylandıktan sonra gazete veya gazete çıkmadıysa ticaret odasının verdiği geçici evrak ile bağlı bulunduğunuz vergi dairesine aşağıda vermiş olduğumuz dilekçe örneği ile başvurmanız

Hisse Devri Karar Örneği

Aşağıda verdiğim karar örneğinde Ortaklıktan Ayrılma, Yeni Ortak Olma, Eski Ortak Müdürlüğünün Son Verilmesi, Şirket Ortağı Olmayan Müdür Seçimi belirtilmiştir. Kararı ortaklara imzalattıktan sonra herhangi bir noterden tastik ettirmeniz gerekmektedir. Bu hisse devri değişikliği kararı tasdik ettirdikten sonraki işlemleri öğrenmek için buraya tıklayınız.   Not : Kırmızı ile belirtilen yerleri kendinize göre düzenleyiniz. Not 2 : Karar

Şirket Hisse Devri Değişikliği Dilekçesi

Eğer ortaklardan birisi veya birden  fazlası hisselerini devrederse yapmanız gereken karar alıp ticaret odasına bildirmeniz gerekmektedir. Daha sonra aşağıda verdiğim hisse devri değişikliği dilekçesi örneği ve ekine Ticaret Sicil Gazetesi, Hisse Devri Sözleşmesi, Hisse Devri Kararı, Ticaret Tescil Sicil Belgesi (Gazete varsa gerek yok koymanıza) bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir.   Vergi Dairesine Bildirim

Bağ-kur Kaydı Kapanış Dilekçe Örneği

Bağ-kur Kaydı Nedir? Gerçek kişi mükellefler ve sermaye şirketi ortaklarının sigortalılığı 4B yani bağkur olarak adlandırılır. Bağkur kaydı mükellefiyet tarihinden itibaren otomatik olarak açılır. Bağ-kur Kaydı Hangi Durumda Nasıl Kapatılır? Bir bağ-kur’lunun normal sgklı yani 4A’lı olması durumunda bağ-kur kaydı iptal edilir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu kayıtları kapatmayı genellikle atlamaktadır. Bu durumda bir bağkur

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı

Bir çalışan 1 yıldan fazla çalışmışsa ve herhangi bir mazereti, kusuru olmadan iş veren haksız yere işten çıkartırsa kıdem ve ihbar tazminatı ödemek durumundadır. Eğer çalışan mazereti olmadan devamsızlık, iş yerinde huzursuzluk çıkartma, kavga, iş verene ve işçiye aşağılayıcı hakaretlerde bulunursa iş veren haklı sebeplerden çalışanı çıkartabilir, kıdem ve ihbar tazminatı ödemek durumunda kalmaz.  

Sosyal Güvenlik Kurumu Eksik Personel Bildirim Düzeltme Dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Eksik Personel Bildirim Düzeltme Dilekçesi Sigorta bildirgesini onayladıktan sonra eksik kişi bildirdiğinizi fark ettiyseniz dönemi geçmemiş ise ebildirge.sgk.gov.tr adresine girip Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri bölümüne girip orda ise Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (Ek) kısmına giriyoruz. İstenilen bilgileri girdikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Sigorta bildirgesinin dönemi geçmiş ise bunu

Fatura Kayıp Dilekçe Örneği

Eğer faturanızı kaybettiyseniz bunu vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir. Eğer bildirmez iseniz faturayı bulan kişi başkasına fatura kesebilir. Kayıp ettiğiniz faturayı vergi dairesine bildirmeden önce herhangi bir gazeteye (bölge gazetesi de olabilir) zayi ilanı vermeniz gerekmektedir. Zayi ilanı verdikten sonra aşağıda vermiş olduğum fatura kayıp dilekçe örneği ve ekine zayi ilanı verdiğiniz gazeteyi ekleyerek bağlı bulunduğunuz

Maaş Yazısı

Bankalara kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizden maaş bordrosu istemektedir. Maaş bordrosu olmadığı durumlarda maaş yazısı vermeniz gerekmektedir. Maaş yazısı işveren tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.   MAAŞ YAZISI İlgili Makama; İş yerimde çalışmakta olan ………………………. T.C. kimlik numaralı …………………………. adlı kişi aylık ……………………. TL net maaş almakta olup, maaşında hiçbir kesinti ve kanuni takip yoktur.

Fatura İptal Dilekçesi Şahıs – Şirket

Eğer şirketinizde e-faturaya geçtiyseniz ve kağıt fatura kullanmayacaksanız bu faturaları iptal etmeniz gerekmektedir.   Bu işlemi vergi dairesine giderek sizlere vermiş olduğumuz fatura iptal etme dilekçe örneği ile gidip faturaları iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   Şahıs Fatura İptal Dilekçe Örneği     ……………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                     …………….…     Konu: Fatura İptali Hk.  

Araç Bildirim Dilekçesi

Neden şirketimizde ki araçları bildirmeliyiz ? İş yerinizde kullanmak üzere bir ticari araç aldığınızda vergi dairesine bildirmek gerekmektedir. Aslında nakil vasıtalar bu bildirimi otomatik alarak yapmakta ancak bazen gecikebilmektedir. Adınıza kayıtlı hususi araçları bildirme zorunluluğu bulunmamakla birlikte araç yakıt fişleri, araç bakım giderleri ve amortismandan yararlanabilmek için bildirim yapmak gerekir. Vergi dairesine araç nasıl bildirilir