Hisse Devri Karar Örneği

Aşağıda verdiğim karar örneğinde Ortaklıktan Ayrılma, Yeni Ortak Olma, Eski Ortak Müdürlüğünün Son Verilmesi, Şirket Ortağı Olmayan Müdür Seçimi belirtilmiştir.

Kararı ortaklara imzalattıktan sonra herhangi bir noterden tastik ettirmeniz gerekmektedir.

Bu hisse devri değişikliği kararı tasdik ettirdikten sonraki işlemleri öğrenmek için buraya tıklayınız.

 

Not : Kırmızı ile belirtilen yerleri kendinize göre düzenleyiniz.

Not 2 : Karar örneğinin indirme linki konun altındadır. Word dosyası şeklindedir.

 

KARAR NO                                        :………./….
KARAR TARİHİ                                :……………..
TOPLANTIYA KATILANLAR           :
………………………………………………

 

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

 

  1. Şirket hissedarlarından …………………… şirkette mevcut ……………. TL’si hissesini ……………….Noterliğinden …./…./………. tarih ve …………. sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından ……………………..ADRES………………………………………. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; ………………………C. kimlik nolu …………………. devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
  2. Şirket hissedarlarından …………………. şirkette mevcut ……………………. TL’si hissesini …………………Noterliğinden …./…./………. tarih ve ………….. sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından ……………………..ADRES……………………………………….  adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; ………………………. T.C. kimlik nolu ……………………..’e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
  3. Şirket hissedarlarından ………………………… şirkette mevcut ……………………. TL’si hissesinin tamamını …………………. Noterliğinden ……………… tarih ve ….. sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortağı olmayan  ……………………..ADRES………………………………………. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;  ……………………. T.C. kimlik nolu …………………..’a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
  4. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

………………… Türk Lirası ……………………’e aittir.

………………… Türk Lirası ……………………’e aittir.

 

 

  1. Şirket eski ortaklarından ………………………….’in müdürlük görevine son verilmesine,
  2. Şirket ortağı olmayan ……………………..ADRES……………………………………….  adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu ………………………. T.C. Kimlik nolu …………………..’in 10 (ON) Yıl süreyle şirket müdürlüğü’ne getirilmesine,
  3. Şirket Müdürü ………………………..in şirket ünvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzamına,
  4. Alınan kararların usulüne uygun tescil ve ilanına karar verilmiştir.

 

            ORTAK                YENİ ORTAK                   ESKİ ORTAK

             ………….                        ………………..                           ………………

 

Hisse Devri Değişikliği Karar Örneği Word Dosyası İçin Tıklayınız.

Yorumunuzu Bizimle Paylaşın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir