Kategori: Sgk Dilekçeleri

SGK Hatalı İşten Ayrılış Nedeni Düzeltme Dilekçesi

İş yerinizde çıkartmak istediğiniz işçinin, iş yerinden çıkış nedeninin (kodunun) bir takım olaylar nedeniyle sosyal güvenlik kurumuna hatalı bildirmiş iseniz bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuna aşağıda vermiş olduğumuz dilekçe örneği ile düzeltebilirsiniz. Eğer işçiyi siz çıkardıysanız ve işten ayrılış nedeninin istifa şeklinde yapmış iseniz bu yanlışı SGK Hatalı İşten Ayrılış Nedeni Düzeltme Dilekçesi’nin yanında ödediğiniz

SGK Verilmemiş Bildirge Dilekçesi

Unutulan Sgk Bildirgesi Nasıl Verilir ? Eğer SGK bildirgesini döneminde bildirmeniyseniz aşağıda vermiş olduğum dilekçe örneği ile bildirmediğiniz şirketin sgk bildirgesini beyanname (doldurulup) şeklinde alıp şirket yetkilinin ve mali müşavirin imzası ile bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurmuna gidip bildirebilirsiniz.   Bildirim Unutmanın Cezası nedir ?    Bu yapacağınız işlem için size ceza kesilecektir. Bu ceza

Taşeron Dosya Kapanış Dilekçesi

Merhabalar, bir firmanın taşeron işini aldıysanız ve bu işi bitirdiğinizde açmış olduğunuz sgk taşeron dosyanın da kapanışını yapmanız gerekmektedir. Bunun için ilk önce taşeron işinin bitiş gününü belirlemeniz gerekmekte ve belirlediğiniz tarihte orada çalışan işçilerinizin çıkış kodlarını 18 olarak seçip çıkartmalısınız. Daha sonra aşağıda verdiğim dilekçe örneği ile bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuna gitmeniz gerekmektedir.

Sgk Ortaklık Değişikliği Dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumunda Ortaklık Değişikliği Nasıl Yapılır, Neler Gerekli ve Dilekçe Örneği Şirketinizde ortaklarınızdan birisi veya birden fazlası ortaklığı bırakmış yada yeni ortaklar şirketinize dahil olduysa, bunu ticaret odası ve vergi dairesine bildirdikten sonra bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirmeniz gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Dilekçe Verirken Ekine Hangi Evrakların Olması Gerekir: Sosyal güvenlik kurumuna vereceğiniz

Bağ-kur Kaydı Kapanış Dilekçe Örneği

Bağ-kur Kaydı Nedir? Gerçek kişi mükellefler ve sermaye şirketi ortaklarının sigortalılığı 4B yani bağkur olarak adlandırılır. Bağkur kaydı mükellefiyet tarihinden itibaren otomatik olarak açılır. Bağ-kur Kaydı Hangi Durumda Nasıl Kapatılır? Bir bağ-kur’lunun normal sgklı yani 4A’lı olması durumunda bağ-kur kaydı iptal edilir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu kayıtları kapatmayı genellikle atlamaktadır. Bu durumda bir bağkur

Sosyal Güvenlik Kurumu Eksik Personel Bildirim Düzeltme Dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Eksik Personel Bildirim Düzeltme Dilekçesi Sigorta bildirgesini onayladıktan sonra eksik kişi bildirdiğinizi fark ettiyseniz dönemi geçmemiş ise ebildirge.sgk.gov.tr adresine girip Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri bölümüne girip orda ise Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (Ek) kısmına giriyoruz. İstenilen bilgileri girdikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Sigorta bildirgesinin dönemi geçmiş ise bunu

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA İşçinin işsizlik maaşına hak kazanabilmesi için işveren tarafından işten çıkartılması ve son 3 yılda 600 gün prim doldurulduysa 180 gün (6 AY); 900 gün prim doldurulduysa 240 gün (8 AY), 1080 gün ve fazlası içinse 300 gün(10 AY) işsizlik maaşı almaya hak kazanılır.İşsizlik maaşı hesaplanırken herkese aynı para ödeme yapılmaz. Ne kadar maaş alınacağı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Dosya Kapanış Dilekçesi

İş yeri kapanışı yapıldıktan sonra sosyal güvenlik kurumunda dosyanız varsa dosyayı da kapatmanız gerekmektedir. Bunun içi yapılması gereken aşağıda vermiş olduğum Sgk Dosya Kapanış Dilekçesi ve ekine iş yeri kapanış tutanağını ekleyip bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumu(SGK)’na başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğer dosya kapanışını yapmaz iseniz ilgili dönemin diğer ayında bildirge vermediğinizden dolayı sosyal güvenlik kurumu

Eksik Gün Bildirdiğiniz Ama Sgk’dan Bildirmediniz Yazısı Mı Geldi

Çeşitli sebeplerden dolayı sosyal güvenlik kurumuna eksik gün bildirim formu verdiniz fakat aylar sonra sosyal güvenlik kurumundan size eksik gün verdiğiniz dönemde vermediğinize dair bir yazı geldiyse aşağıda vermiş olduğum dilekçe örneği ve ekine eksik gün bildirim formunu ekleyip bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirmeniz gerekmektedir.       ………. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………

SGK Borcu Yoktur Belgesi Talep Dilekçesi

Sgk Borcu Yoktur Belgesi internet ortamından veya bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumundan alınabilmektedir. Islak imzalı olarak almak için ekte sunmuş olduğumuz dilekçe ile Sgk’ ya giderek işveren servisine başvurmanız gerekmektedir.   T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ……………………SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE   Kurumunuzun ………………………………………………………… sicil nolu dosyasında işlem gören işvereninizim. Tarafıma bir adet Borcu Yoktur Belgesi verilmesini