Kategori: Karar Örnekleri

Tasfiye Giriş Karar Örneği- Ticaret Odası İşlemleri

Şirketi Tasfiye Haline Nasıl Sokulur ? Aşamaları Nelerdir ? Limited veya Anonim şirketlerini kapatmak için ilk öncelikle firmanızı tasfiye durumuna sokmanız gerekmektedir. Firma tasfiye halindeyken hiç bir alım, satım veya hizmet alışı satışı yapamaz, kısacası ticari faaliyette bulunamaz. Şirket 6 ay tasfiye halinde durduktan sonra kapatma işlemlerinizi yapabilirsiniz. İlk öncelikle Ticaret Odasıyla görüşüp randevu almanız

Komiser Görevlendirilmesi Dilekçe Örneği

Şirketinize genel kurulu komiserli yapmanız gerekiyorsa aşağıdaki dilekçe örneği ile Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğüne baş vuru yapmanız gerekmektedir.   Komiser Görevlendirilmesi Dilekçe Örneği   T.C İSTANBUL VALİLİĞİ T.C İSTANBUL BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL  MÜDÜRLÜĞÜ’NE           Şirketimizin Olağan Kurul toplantısının  …/…./……/ tarihinde saat ………..‘da ………………………………… adresinde yapılacaktır.   Söz konusu

Sermaye Artırım Karar Örneği

Vermiş olduğumuz bu sermaye artırımı karar örneği kendi şirket bilgileriniz ile doldurduktan sonra noterde tasdik ettirmeniz gerekmektedir.   ___________________________________LİMİTED ŞİRKETİ   Karar No: Karar Tarihi: Toplantıya Katılanlar:   Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve İş bu

Hisse Devri Karar Örneği

Aşağıda verdiğim karar örneğinde Ortaklıktan Ayrılma, Yeni Ortak Olma, Eski Ortak Müdürlüğünün Son Verilmesi, Şirket Ortağı Olmayan Müdür Seçimi belirtilmiştir. Kararı ortaklara imzalattıktan sonra herhangi bir noterden tastik ettirmeniz gerekmektedir. Bu hisse devri değişikliği kararı tasdik ettirdikten sonraki işlemleri öğrenmek için buraya tıklayınız.   Not : Kırmızı ile belirtilen yerleri kendinize göre düzenleyiniz. Not 2 : Karar