Kategori: İşçi Özlük Dosyaları

İşe Gelmeyen Çalışan İçin İhtarname Örneği

İşçiye ihtarname neden çekilir: Çalışan iş yerine nedensiz, iş veren veya iş veren vekilinin izini veya haberi olmadan bir kaç gün üst üste gelmediği taktirde ihtarname çekilir. ihtarname çekildikten sonra çalışanı iş veren haklı sebeplerden dolayı işten çıkartabilir ve tazminat ödemek zorunda kalmaz. İhtarname çekmeden işten çıkartır ve çalışan iş yerini dava eder ise hakim kanıt

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı

Bir çalışan 1 yıldan fazla çalışmışsa ve herhangi bir mazereti, kusuru olmadan iş veren haksız yere işten çıkartırsa kıdem ve ihbar tazminatı ödemek durumundadır. Eğer çalışan mazereti olmadan devamsızlık, iş yerinde huzursuzluk çıkartma, kavga, iş verene ve işçiye aşağılayıcı hakaretlerde bulunursa iş veren haklı sebeplerden çalışanı çıkartabilir, kıdem ve ihbar tazminatı ödemek durumunda kalmaz.  

Maaş Yazısı

Bankalara kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizden maaş bordrosu istemektedir. Maaş bordrosu olmadığı durumlarda maaş yazısı vermeniz gerekmektedir. Maaş yazısı işveren tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.   MAAŞ YAZISI İlgili Makama; İş yerimde çalışmakta olan ………………………. T.C. kimlik numaralı …………………………. adlı kişi aylık ……………………. TL net maaş almakta olup, maaşında hiçbir kesinti ve kanuni takip yoktur.