Temsil Belgesi Örneği Temsil Belgesi Nedir? Temsil Belgesi Örneği bir şirketin yasal varlığını / iyi durumunu ve temsilcilerinin şirket adına ve onun adına hareket etme yetkisini / yetkilerini doğrulayan bir belgedir. Temsil Belgesi, bir kişiye (gerçekte vekil veya avukat) başka bir kişiye (müdür) hareket etme yetkisi veren yasal bir belgedir. Temsilcinin, müdürün mülkü, maliyesi veya