İşe Gelmeyen Çalışan İçin İhtarname Örneği

İşçiye ihtarname neden çekilir:

Çalışan iş yerine nedensiz, iş veren veya iş veren vekilinin izini veya haberi olmadan bir kaç gün üst üste gelmediği taktirde ihtarname çekilir. ihtarname çekildikten sonra çalışanı iş veren haklı sebeplerden dolayı işten çıkartabilir ve tazminat ödemek zorunda kalmaz. İhtarname çekmeden işten çıkartır ve çalışan iş yerini dava eder ise hakim kanıt olmadığından dolayı işçiyi çıkarttığınız için tazminat ödemek durumunda kalabilirsiniz.

 

Aşağıda vermiş olduğumuz ihtarname örneği ile noterden ihtar çekebilirsiniz.

 

 

NotBu ihtarnamenin bir nüshası muhataba tebliğ edilecek, bir nüshası noterde kalacak, bir nüshası noter şerhi düşülerek tarafımıza iade edilecektir.

 

 

İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN EN SON ADRESİNE GÖNDERİLECEK NOTER TEBLİGATI

 

İHTARNAME

Sayın                                                       : ………   ……..

Baba Adı                                                 : XXX

Doğum Tarihi ve Yeri                                : XXX

TC Kimlik Numarası                                  : …………………..

Adresi                                                      : ………………………………………………

 

İŞVEREN :

Adı Soyadı-Unvanı                                    : …………………………………………………

SGK İşyeri Sicil Numarası                          : …………………………………………………

Adres                                                       : …………………………………………………

 

Yukarıda Adı Soyadı / Unvanı adresi yazılı işyerimizde çalışmakta iken …./…./……. ve …./…./…… tarihlerinde / tarihinden itibaren amirlerinizin izni ve bilgisi dışında mazeret belirtmeden işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir.

 

Hakkınızda yapılacak İş Yasası hükümlerine uygun işlemlere esas olmak üzere;

 

İşe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrakınızı 3 gün içinde işyerimize ibraz ediniz. Aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde İş Akdinizin 4857 sayılı İş Kanunun 25. maddesine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih edileceği konusunda bilginizi rica ederim.

İşveren / Vekili

İmza-Kaşe

Tarih

 

İhtarname Örneğini Word Dosyası Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.

Yorumunuzu Bizimle Paylaşın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir